ประวัติการเปลี่ยนแปลงของเวอร์ชัน

V1.9.2

V1.9.1

V1.9.0

V1.8.9

V1.8.7

V1.8.5

V1.8.4

V1.8.3

V1.8.2

V1.8.1

V1.8

V1.7 คุณสมบัติ

คุณสมบัติ V1.5~1.6

คุณสมบัติ V1.4

คุณสมบัติ V1.1~V1.3

คุณสมบัติ V1.0

ภาพหน้าจอคุณลักษณะ

ตัวอย่างวิดีโอ