Versionshistorik

V1.9.2

V1.9.1

V1.9.0

V1.8.9

V1.8.7

V1.8.5

V1.8.4

V1.8.3

V1.8.2

V1.8.1

V1.8

V1.7-funktioner

V1.5~1.6-funktioner

V1.4-funktioner

V1.1~V1.3-funktioner

V1.0-funktioner

Funktionsskärmdump

Videoförhandsgranskning